Loading...

Wanneer u een standplaats huurt bij ons dient u akkoord te gaan met onderstaande punten.

Deze punten houden onder meer verband met algemene veiligheid, vergunningverlening en algemeen fatsoen.

 

- de hekken gaan om 7.00 uur open (niet eerder)
- de verkoop is toegestaan van 8.00 uur t/m 15.30 uur
- U huurt een kale plek, u dient zelf voor een tafel of kleed te zorgen
- Bij annulering voor de Wilbrinkmarkt van juni vindt ná 15 mei geen restitutie plaats
- Bij annulering voor de Wilbrinkmarkt van juli vindt ná 15 juni geen restitutie plaats
- in de Wilbrinkstraat is gedurende de rommelmarkt een gesloten verklaring van toepassing
- verkeer is uitsluitend toegestaan door de organisatie
- u gaat akkoord met de plaats welke u toegewezen krijgt door een van de medewerkers
- wij kunnen niet garanderen dat wanneer u met meerdere personen inschrijft u naast elkaar staat
- wij kunnen niet garanderen dat wanneer u meerdere plaatsen reserveert deze naast elkaar zijn
- u staat volledig voor eigen risico
- de rommelmarkt organisatie is niet verantwoordelijk voor vernieling en diefstal
- er mogen geen etenswaren, drinkwaren of levende have verkocht worden
- er mogen geen nieuwe - maar uitsluitend gebruikte goederen worden verkocht
- u dient ten allen tijde de aanwijzingen van de organisatie op te volgen
- u dient uw standplaats volledig schoon achter te laten en afval zelf mee te nemen
- de organisatie is bevoegd u bij problemen van het evenement te verwijderen
- Met het inschrijven voor de Wilbrinkmarkt geeft u toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de Wilbrinkmarkt voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. De organisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/ opnamen

Houdt bij het parkeren in de omgeving rekening met de geldende voorschriften, de politie controleert !